Csakblog támogatások, elszámolás

A nem jelölt tételek forintban értendők.

Az oldalon a következő felületeken érkezett támogatások elszámolása található:

A támogatásokkal minden hónap elején elszámolunk, és erről értesítünk titeket egy-egy üvegzseb címkéjű posztban.

Támogatások
év.hó. összesen*
2020.04. 32.518
2020.05. 20.246
2020.06. 52.200
2020.07. 24.829
2020.08. 29.370
2020.09. 22.188
2020.10. 7.800
2020.11. 12.241
2020.12. 12.568
2021.01. 13.250
2021.02. 18.966
2021.03. 6.781
2021.04. 6.820
2021.05. 6.637
2021.06. 2.000
2021.07. 7.968
2021.08. 11.653
2021.09. 2.000
2021.10. 5.821
2021.11. 9.825
2021.12. 7.867
2022.01. 34.673
2022.02. 105.339
2022.03. 5.037
Támogatások havi bontásban (* az összesen oszlop az adott hó utolsó napján a Revolut árfolyamán forintra váltott értéket tartalmazza, egész forintra kerekítve)
Hirdetések
hónap megjelenített hirdetés (db) bevétel (USD)
2020.11. 42.578 3,14
2020.12. 153.122 9,11
2021.01. 146.946 4,82
2021.02. 77.599 2,35
Az oldalon átmenetileg hirdetések jelenhetnek meg. Az ebből származó bevételek elszámolása ebben a táblában történik. A WordPress, mint kiszolgáló a hirdetésekből származó bevételeket 100 dolláronként fizeti ki. Az elszámolás mindig a következő hónap 15. napját követően történik. || A WordPress által szolgáltatott hirdetések – nevetséges árazásuk miatt – 2021. február 21-én kikapcsolásra kerültek.
Kiadások
dátum összeg megjegyzés
2020.04. 10.000 Az Ultras Kispest #etesdadokit kezdeményezése
2020.05. 5.785 Szakirodalom vásárlása: Akadémiai Kiadó
2020.06. 4.967 Üzemeltetés (Bytesized-hosting)
2020.07. 4.846 Üzemeltetés (Bytesized-hosting)
2020.08. 7.715 Üzemeltetés (Bytesized-hosting, WP Jetpack)
2020.09. 7.813 Üzemeltetés (Bytesized-hosting, WP Jetpack)
2020.09. 10.000 Posztvásárlás támogatása
2020.09. 12.500 Elhatárolás éves fenntartásra
2020.10. 7.832 Üzemeltetés (Bytesized-hosting, WP Jetpack)
2020.10. 12.500 Elhatárolás éves fenntartásra
2020.11. 3.992 Szakirodalom vásárlása: Libri (előrendelt)
2020.11. 7.701 Üzemeltetés (Bytesized-hosting, WP Jetpack)
2020.12 9.319 Üzemeltetés (Bytesized-hosting, WP Jetpack, DigitalOcean droplets)
2021.01. 10.751 Üzemeltetés (Bytesized-hosting, WP Jetpack, DigitalOcean droplets)
2021.02. 9.340 Üzemeltetés (Bytesized-hosting, WP Jetpack, DigitalOcean droplets)
2021.03. 7.699 Üzemeltetés (Bytesized-hosting, WP Jetpack, DigitalOcean droplets)
2021.04. 12.130 Üzemeltetés (Bytesized-hosting, WP Jetpack, DigitalOcean droplets), Bear.app éves díja
2021.05. 7.548 Üzemeltetés (Bytesized-hosting, WP Jetpack)
2021.06. 7.631 Üzemeltetés (Bytesized-hosting, WP Jetpack)
2021.07. 20.782 Üzemeltetés (Bytesized-hosting, WP Jetpack, domain fenntartás)
2021.08. 7.620 Üzemeltetés (Bytesized-hosting, WP Jetpack)
2021.09. 7.649 Üzemeltetés (Bytesized-hosting, WP Jetpack)
2021.10. 7.751 Üzemeltetés (Bytesized-hosting, WP Jetpack)
2021.10. 12.500 Elhatárolás éves fenntartásra
2021.11. 7.804 Üzemeltetés (Bytesized-hosting, WP Jetpack)
2021.12. 7.868 Üzemeltetés (Bytesized-hosting, WP Jetpack)
2022.01. 22.885 Üzemeltetés (Bytesized-hosting, WP Jetpack) Arcanum éves előfizetés
2022.02. 7.910 Üzemeltetés (Bytesized-hosting, WP Jetpack)
2022.03. 7.959 Üzemeltetés (Bytesized-hosting, WP Jetpack)
Kiadások tételesen (a tranzakciós költségeket minden esetben átvállaljuk, vagyis nem csökkentjük vele a támogatások egyenlegét)
év tranzakciós költségek
2020* 59,01 €
2021 22,82 €
2022 2.374 Ft
Tranzakciós költségek összesen, teljes évekre (* 2020 4. hótól)
Egyenleg
év.hó.nap. támogatás kiadás egyenleg változás
2020.04.30. 32.518 10.000 22.518 22.518
2020.05.31. 20.246 5.785 36.979 14.545
2020.06.30. 52.200 4.967 82.400 47.233
2020.07.31. 24.829 4.846 102.384 19.983
2020.08.31. 29.370 7.715 124.039 21.655
2020.09.30. 22.188 30.313 115.914 -8.125
2020.10.31. 7.800 20.332 103.382 -12.532
2020.11.30. 12.421 11.693 104.110 728
2020.12.31. 12.568 9.319 107.359 3.249
2021.01.31. 13.250 10.751 109.858 2.499
2021.02.28. 18.966 9.340 119.484 9.626
2021.03.31. 6.781 7.780 118.563 -921
2021.04.30 6.820 12.130 113.256 -5.310
2021.05.31. 6.637 7.548 112.345 -911
2021.06.30. 2.000 7.631 106.714 -5.631
2021.07.31. 7.968 20.782 93.900 -12.814
2021.08.31. 11.653 7.620 97.933 4.033
2021.09.30. 2.000 7.649 92.284 -5.649
2021.10.31. 5.821 20.251 77.854 -14.430
2021.11.30. 9.825 7.804 79.875 +2.021
2021.12.31. 7.867 7.868 79.874 -1
2022.01.31. 34.673 22.885 91.662 11.788
2022.02.28. 105.339 7.910 189.091 97.429
2022.03.31. 5.037 7.959 186.169 -2.922
Egyenleg a hónap utolsó napján. (Az egyenleg nem tartalmazza az esetleges hirdetési bevételeket.)
Éves támogatás
év összes támogatás összes kiadás záró
egyenleg
kiadás az összes
támogatás százalékában
2020* 212.329 104.970 107.359 49,44%
2021* 99.588 127.073 -27.484 127,60%
2022/3 145.049 38.754 106.295 26,72%
összesen 456.966 270.797 186.169 59,26%
Teljes évek, valamint tárgyévi összesítő (* 2020 4. hótól)
Beszámoló // 2020

A 2020-ban beérkezett, és el nem költött támogatások (107.359 forint) egy alapba kerültek, amely alap célja, hogy

  • idővel eszközöket vásárolhassunk (mikrofonok, stb. podcasthez, amennyiben késztetést éreznénk rá),
  • alkalmilag posztokat, harmadik fél által készített tartalmakat vásárolhassunk, valamint, hogy
  • a szolgáltatás színvonalán javítsunk (2013 ősze óta változatlan, azonban mára kissé elöregedett architektúrán fut a taccs.hu, így igencsak megérett a cseréje).
Beszámoló // 2021

A 2021-ben beérkezett támogatások egyenlege negatív (-27.484 forint), ezért a működésre a 2020-as tartalékból éltünk fel ugyanakkora összeget.

A görgetett egyenleg 2021. december 31-én pozitív (+79.874 forint), amely továbbra is tartalékalapot képez, viszont nem elégséges a taccs.hu mögött álló szolgáltatások (szerver, környezet, etc) egyre időszerűbb cseréjére, így erre 2022-ben valami más megoldást fogunk keresni, amennyiben sikerült eljutnunk odáig, vagy a körülmények rákényszerítenek.

A támogatások egyenlegének változása a támogatási lehetőség meghirdetésétől 2021 decemberéig (havonta)