Mastodon

Tegnapikispest 1918.03.03-05.

A tartalomból: pontot raboltunk a Margitszigetről, bérfeszültség az Operaházban, új parancsnok a flotta élén, béke Oroszországgal, továbbra sem találják a kispesti postarablókat

 • MLSZ // alig bukott meg az FTC által irányított szövetség, és lett az új közgyűlésben nagyobb súlya a kisegyesületeknek, az aktuális tisztújítás előtt most mégis azt követelik, hogy a jövőben a nagy egyesületekkel egyenlő számú helyet követelnek maguknak a szövetség tanácsában”.
  • A szövetségi élet kimagaslóbb értékeit és intellektuális túlsúlyát mindig a nagyobb egyesületek adták, amelyek alól oktalanság volna hiuságszülte hatalmi kérdés sikere érdekében kirántani a talajt, (…)– kommentálja a sportlap.
  • Az FTC az irányváltáson annyira megsértődött, hogy hónapokig nem küldte el képviselőit az MLSZ ülésire. A jeget végül Malaky Koszta, vagyis Malaky Mihály öccse törte meg, vagyis jól látszik, a Fradi mennyire tartja az új MLSZ-t.
 • stadionrekonstrukció // befejeződött a MAC margitszigeti pályájának felújítása. A pálya hossza 120 méterre nőtt, valamint új kapukat is kapott.
 • játékoskeringő //
  • Tóth (Potya) István // az FTC reprezentetiv csatára, aki jelenleg átigazolás alatt áll az MTK részére, tanulmányi szabadságra hazaérkezett a frontról.
  • Viola József // ugyan korábban bejelentette, hogy a Törekvésből a Vasasba igazol, most mégis meggondolta magát.
 • névváltozás // Bozsenyik József szövetségi bíró, a Famunkások intézője Pozsonyira magyarosította a nevét.
 • felkészülési mérkőzés // FC Excelsior (svájci) – Francia fogságba esett, de Svájcban gyógykezelt német katonák 6:2
 • vigalmi adó // az OTT (Országos Testnevelési Tanács) addig töketlenkedett, míg a főváros kimondta, hogy a sport is mulatozás, így a sportesemények bevételei után vigalmi adót kell fizetni.
 • ennyi volt // beszüntette működését a III. osztályú Hofherr-gyári Sport Club. Elhatározását közölte az MLSz-el és azzal a hozzáadással, hogy amenynyiben felmentett játékosait nem hívják be, tovább folytatja működését. (A klub végül 1996-ban, RÁBA KÖG néven szűnt meg. – szerk.)

1918. március 4. //

Kispesti AC—MAC 2:2 (1:0). Margitsziget.
500
néző. Bíró: Gerő Ferenc.

A
MAC Kehrlirg és Krempels, a KAC Hungler nélkül állott fel. Az első félidőben a KAC játszott szél ellen s a félidőben a MAC uralta a helyzetet. Innen kezdve a KAC veszi át a támadást s csak balszerencséjén múlt, hogy gólt csak a 40-dik percben ért el olyanképpen, hogy Simon foult vétett és a megítélt tizenegyest Thury belőtte. A második félidőben a MAC erősen nekifekszik a játéknak s a 12. percben az egyedül kifutó Latort elgáncsolják. A kijáró tizenegyest Simon a kapu mellé lövi. Továbbra is erősen küzd a MAC a kiegyenlítő gólért, amit sikerül is megnyernie a 18. percben Kertész révén. Közvetlenül ezután Lator szép helyezett labdája meghozza a vezető gólt is. A 35. percben a Thurit kiállítja. A 10. emberrel játszó KAC-nak sikerül Vargha II. révén kiegyenlíteni. Az utolsó percben a MAC támad, de akciójában nem kiséri a szerencse. A KAC-ban a Friedmann—Kincs—Thury összeállitásu fedezetsor volt a csapat legjobb része. A csatársorban Jeny, Vargha II., Boldog volt jó. A védelem sokat hibázott. A MAC-bán Arató kapus, Simon, továbbá a csatársorban Lator és Vangel játékát illeti dicséret. Varigelröl elismeréssel említhetjük fel, hogy kivételesen rendkívül nyugodtan dolgozott, nem protestált, amiáltal igen hasznos tagja volt a csapatnak.

(via Sporthírlap, 1918. március 4., a hírválogatásban február 23. is)

A bajnokság állása //

 1. MTK 12 mérkőzés, 23 pont
 2. Vasas 13, 19
 3. Törekvés 13, 18
 4. FTC 10, 14
 5. UTE 11, 12
 6. III. kerület 12, 11
 7. MÁV 12, 9
 8. MAC 12, 8
 9. KAC 12, 8
 10. BTC 13, 8
 11. 33 FC 12, 7
 12. BAK 13, 7
Mindeközben a világban //

A monarchia csapatai előnyomulnak Ukrajnában.
(Osztrák-magyar
jelentés. Március 2.)
Podoliában
hadműveleteink tervszerűen folynak. Csapataink elérték Lachovyt, Proskurovot és Lipkanyt, Chotin és Kamieniec-Podolski megszállása alkalmával két orosz hadtestnek és három gyaloghadosztálynak parancsnoksága megadta magát. A zsákmány eddig a vetkező: több mint 300 löveg, 200 mozgókonyha, több száz jármű, egy teljesen fölszerelt rádióállomás, valamint nagymennyiségű lőszer, egyéb hadiszer és élelmiszer.

Az olasz fronton nincsen esemény.
(Osztrák-magyar
jelentés. Március 2.)
Az 0lasz
arcvonalon nem volt különös esemény

Gyufauzsora. Az utóbbi időben a gyufával folyik nagy uzsora. A trafikosok 30 fillért kérnek egy doboz gyufáért: sőt mostanában már nem is adnak egész doboz gyufát, hanem tiz szálanként árusítják. Ugy látszik, hogy a gyufakartel mesterségesen idézi föl az áruhiányt, hogy az áremelésre meglegyen a kellő hangulat.

(via Népszava, 1918. március 3.)


Horthy Miklós a flotta főparancsnoka.
Keil altengernagy zászlóstiszt
Bécs, márc. 2. A N. Fr. Presse estilapja jelenti: Károly király lovag Keil Ferencet saját rendelkezési körébe helyezte, továbbá nagybányai Horthy Miklós sorhajókapitányt ellentengernagygyá való egyidejű soronkivüli előléptetése mellett, flotta-parancsnokká nevezte ki. Holub Ferenc ellentengernagy a hadügyminisztérium tengerészeti osztályának élére került, míg Njegován Miksa tengernagynak, a flotta eddigi parancsnokának, érdemeinek elismerése mellett, a Lipót-rend első osztályát, a hadiékitménynyel adományozta.

(Az operaház és a Nemzeti szinház tagjainak bérmozgalma) alighanem eredménynyel jár. Az operaházban gróf Bánffy Miklós főigazgató tudatta  a tagokkal, hogy 9600 korona évi fizetésig 100—50%-ig terjedő pótlékot, 9600-16 000 koronáig terjedő fizetéseknél pedig 4800 korona évi pótlékot kapnak a tagok; végül a 16.000 koronán felüli fizetéseket pedig kiegészítik 20.800 koronára. Az ennél nagyobb fizetésü tagoknál esetröl-esetre állapitják meg a háborús segélyt, melyet 1917 nov. 15-dikétőI kezdődőleg visszamenően állapítottak meg és e 15-dikén folyósítanak. A zenekari tagok e megoldással nincsenek megelégedve, mert ő náluk az eddigi pótlék leszámítása után alig 25%-ot tesz ki a fizetésemelés. Ugyanilyen kulcs szerint rendezik a Nemzeti Szinház tagjainak fizetését is.

(via Pesti Hírlap, 1918. március 3.)


Trockij lemondott
A Pesti Napló távirata
Berlin,
március 2.
A
Daily Chronicle pétervári jelentése szerint Trockij lemondott a külügyi biztosságról. A lemondás oka valószínűleg a Leninnel való egyenetlenség volt.
Dr.
G. K.

A kispesti postarablás. A kispesti postarablás ügyében a rendőrség még mindig nem tudott semmi pozitív eredményt elérni. Most a posta és távirda igazgatósága 2000 korona jutalmat tüzött ki annak, ki 1917 december 10-én a kispesti postajáratból eltűnt 33.876 korona értéklevélnek, illetve a négy pénzeszsáknak a nyomára vezet.

(via Pesti Napló, 1918. március 3.)


Aláírták
az
orosz békét. A monarchiának orosz frontja nincs többé s a magyar anyák barna fiainak nem kell már ágyúval, géppuskával, szuronynyal, fokossal, baltával, gázzal és puszta kézzel és fogakkal az orosz föld kenderhaju gyermekeivel viaskodni. A muszkával való békességünk megkötése után a román háború kiirtása következik. Az összetört Romániának erőtelen jobbkeze nem húzódozik már az elébe tett feltételeket aláírni. Néhány kis nap múlva valószínűleg a román front drótsövényeinek unatkozó karójára is békén leszállhat a rigó, a tavasz reggelében könnyű terveit kikurjantani. (…)

(via Az Est, 1918. március 5.)


Kónyi Manó emléke. A Magyar Gyorsiró-Társaság tegnap tartotta közgyűlését a képviselőház delegácziós termében. A közgyűlés a helyhez méltó ünnepiességgel folyt le. (…)

— Nagy betörés. Fábián Lili magánzónő  Váczi-utcza 56. számú lakásába szombat este ismeretlen tettesek álkulcscsal behatoltak és onnan több mint 200.000 korona értékben ékszereket és ruhaneműt loptak el. A lopott holmi között különösen sok az értékes és finom női fehérnemű.

(via Az Újság, 1918. március 5.)

kép: Tolnai Világlapja, 1918/10. szám (via Arcanum)

A cikk elkészítéséhez az Arcanum Digitális Tudománytár, valamint a Hungaricana Közgyűjteményi Portál digitalizált dokumentumait (Sporthírlap, Az Est, Népszava, Pesti Hírlap, Pesti Napló, Tolnai Világlapja) használtuk fel.

Szerző: vh

Egy lőrinci kispesti Kőbányáról. Megtalálsz a Twitteren, emailt itt tudsz írni nekem, ha pedig üzennél, akkor a Telegramon keress. ||