Mastodon

Volt olyan játékosa a Honvédnak, aki játékpercenként 60500 forintot keresett, és már a nevére sem emlékszel

Marko Petkovic.

brown wooden gavel on brown wooden table

A FIFA október 30-án tényleg kizárta a Honvédot az átigazolásból – járt utána a pletykának a Sportál. Kibontva a mondatot, a lényeg annyi, hogy a következő három átigazolási időszak végéig, vagy amíg nem rendezi a fennálló tartozását egy korábbi játékosa felé, addig a klub nem regisztrálhat új játékost, tehát azokkal kell megoldani, akik jelenleg is a klubhoz tartoznak, elmúltak 16 évesek (az NB-s versenyeztetés alsó korhatára), illetve maradni terveznek.

Nem egyszerű a helyzet.

megjegyzés // a posztot utólag, egy Honvéd által kiadott közlemény ismeretében frissítettük. A frissítéseket szürke háttérrel kiemelve, és félkövér frissítés // szöveggel jelöltük.


Pontosan nem tudjuk melyik játékosról lehet szó, hiszen annyian megfordultak nálunk az elmúlt években, és azt sem tudjuk megerősíteni, hogy a kizárás mögött álló tartozás valóban 170 000 euró (nagyjából 65 millió forint), ahogy a Sportál állítja.

Viszont azt tudjuk, hogy Petkovic ügyében a FIFA május 4-én hozott egy, a klub számára elmarasztaló és fizetési kötelezettséggel járó döntést, majd a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) is tartott egy meghallgatást az ügyben november 27-én.

Petkovic ügyirata és az ítélet nyilvánosan elérhető a FIFA oldaláról, és elég beleolvasni ahhoz, hogy kicsit megkapargassuk, miért tart itt jelenleg a Honvéd.

frissítés // A Honvéd egy december 13-án 18:36-kor megjelent közleményben elismerte, hogy valóban kizárták az átigazolásból, mert a Honvéd vs. Lazar Cirkovic ügyben a FIFA a játékos javára döntött. A Honvéd közleménye az átigazolásból történt kizáráson kívül mást nem említ, tehát azt sem, hogy fennálló tartozása lenne a játékossal szemben. Amint a Honvéd vs. Cirkovic ügy dokumentumai felkerülnek a FIFA oldalára, talán mi is okosabbak leszünk a részletek felől. Például külön érdekes a klub közleményének azon része, hogy „a Budapest Honvéd a Magyar Labdarúgó Szövetségtől kapott kötelező szerződésminta alapján szerződött a védővel és ugyanezen mintában foglalt klauzula alapján mondta fel a megállapodást.” (vö.: Petkovic esetével, ahol a Honvéd valószínűleg a játékos felé kötelező indoklást rontotta el, és a játékos később ebbe kapaszkodhatott.)

Petkovic ügye

2022. január 11-én kötött Petkovic és a Honvéd egy 2023. június 30-ig tartó szerződést, ami plusz egy év opciót tartalmazott.

A szerződés a következő juttatásokat biztosan tartalmazta Petkovic felé:

 • 4 914 000 forint havi fizetés (mintegy 13 700 euró akkori árfolyamon),
 • percenként 8 500 forint, ha szerepel egy győztes bajnokin,
 • 8 471 000 forint bónusz, ha a Honvéd kijut Európába, és a kvalifikációs sorozatban az összes játékperc legalább 70 százalékán pályára lép (kupában vagy bajnokságban, amelyik kvalifikál),
 • 4 266 000 forint, ha a bajnoki játékpercek legalább 70 százalékán pályára lép,
 • 3 600 000 forint + ÁFA átigazolási díj (ez kérdéses, mert a dokumentumban valószínűleg elírták az összeg mellett a valutát)
 • az egy év opció automatikusan életbe lép, ha megvan a bajnoki játékpercek 70 százaléka, vagy ha a Honvéd egyoldalúan életbe lépteti. Ebben az esetben a havi fizetés 5 338 000 forintra emelkedik.

A Honvéd 2022. július 20-án levélben értesítette Petkovicot, hogy a szerződésének egyik pontja értelmében a fizetését az eredeti összeg 50 százalékára csökkenti. A hivatkozott pont egyébként arról szól, hogy ha nem kerül be az első csapatba, akkor a fizetése a következő hónaptól 50 százalékkal csökkenthető.

November 18-án Petkovic levelet írt a klubnak, amiben sérelmezte, hogy júliusban indoklás nélkül sorolták vissza a második csapatba, és az egyetlen, amit jeleztek felé, hogy céljuk a játékjogának értékesítése, azonban addig sem fog játszani az első csapatban. A levélben Petkovic az első csapathoz visszasorolását, valamint az átminősítés miatt elmaradt bérét is kérte. Az összeg ekkor még csak 9 732 000 forint.

December 1-jén újabb levelet írt, a tartalma ismét az első csapatba visszahelyezés kérdése, valamint egy fizetési felszólítás 14 646 000 forintról.

A klub december 8-án annyit válaszolt, hogy a játékos követelései nem megalapozottak, és a munkaszerződése alapján joga van átsorolni a második csapathoz.

December 16-án újabb fizetési felszólítás érkezett Petkovictól, ezúttal azonban már tartalmazott egy 15 napos határidőt is.

2023. január 2-án Petkovic egyoldalúan felbontotta a szerződését, mert szerinte indokolatlanul sorolták át a második csapatba, valamint tartoznak neki 15 458 000 forinttal. Utóbbi úgy jön ki, hogy augusztusban az átsorolás utáni időszak hiányzó 50 százaléka (1 955 000 forint), a szeptembertől-novemberig hiányzó 50 százalékok (3 x 2 863 000 forint) és a decemberi teljes fizetés (4 914 000 forint).

Február 6-án Petkovic a FIFA-hoz fordult, és keresetében azt állította, hogy a klub arra kényszerítette, a második csapat edzésein vegyen részt, és ezzel a fizetését a felére csökkenthesse. Az edzéseken (és a meccseken – a szerk.) jóhiszeműségből részt vett, és várta, hogy visszahelyezzék az első csapathoz. 2022 novemberétől ezt hivatalosan is kérvényezte a klubtól.

A következő rész nekem homályos (15. pont), de biztos van köztetek jogi szakértő, aki elmagyarázza. A lényeg valami olyasmi, hogy Petkovic magát profi játékosnak tartotta a státusza és a szerződése alapján, mégis a második (és így amatőr?) csapattal kellett készülnie.

Petkovic követelése ekkor már az elmaradt bérein (14 458 000 forint) felül 29 484 forint kártérítés a szerződésszegés miatt. Utóbbi megegyezik a 2023. január 2. és június 30. közötti fizetésével. Plusz évi 5 százalék kamat minden tételre a fizetési határidők napjától.

A Honvéd a bizottság előtt azzal érvelt, hogy egyrészt a játékosnak nem volt joga egyoldalúan felbontani a szerződését, másrészt a második csapatba azért tették át, mert az elsőben nem nyújtott megfelelő teljesítményt, ráadásul erre a két fél között kötött szerződés keretében lehetőségük volt. A Honvéd elismerte, hogy a játékos megtagadta az átsorolásról értesítő dokumentum aláírását. A klub állítása szerint a játékosnak megvolt a lehetősége visszatérni az első csapatba az átsorolás öt hónapja alatt.

A FIFA vitarendező bizottsága végül azt az ügyet vizsgálta, hogy Petkovic jogosan bontotta fel egyoldalúan a szerződését, és ha igen, akkor a Honvéd mennyivel tartozik neki?

A lényeg a két fél szerződésének azon hivatkozott pontja volt, ami alapján Petkovicot a második csapathoz sorolták. A vitarendező bizottság úgy ítélte meg, hogy a szerződés kérdéses pontja ugyan lehetőséget biztosít az átsorolásra és a jelentős bércsökkentésre, azonban nem tartalmaz feltételeket, és ezért a klub egyoldalúan, önkényesen élhet vele, ahogy ebben az esetben is történt. A szerződés ezen pontját a körülmények (önkényesség, indokolatlanság) miatt nem lehet figyelembe venni a játékos ki nem fizetésének igazolására.

Az ítélet szerint a Honvédnak ki kell fizetnie a szerződés felbontásáig fennálló 15 458 000 forint (plusz kamatok) tartozást, valamint, mivel nem volt semmiféle rendelkezés a szerződésben a kártérítési esetekre, a bizottság a szerződés felmondása és az eredeti szerződés lejárta közötti időszakra is fizetési kötelezettséget állapított meg a Honvéd számára, mégpedig a játékos teljes bérével, összesen 29 484 000 forint értékben (plusz kamatok).

Fontos megjegyezni, hogy a május 4-i döntés idején Petkovicnak nem volt csapata, tehát a Honvéddal eredetileg 2023. június 30-ig aláírt szerződése szerint járó összeg elmaradása jövedelemkiesésnek tekinthető, és nem csökkenthető az új csapatától kapott fizetésével.

Az ítélet szerint a teljes összeget 45 napon belül ki kell fizetnie a klubnak (a felek értesítésétől számítva), illetve nem fizetés esetén automatikusan három átigazolási időszakból kizárásra kerül.

Május 4-én tehát a FIFA vitarendező bizottsága összesen 44 942 000 forint (nagyjából 118 000 euró) törzsösszeget, valamint további késedelmi kamatokat állapított meg, mint a Honvéd tartozását Petkovic felé, valamint az összeg megfizetéséig a klubok kizárta az átigazolásból.

A szabályzat értelmében, a határozatról szóló értesítés kézhezvételétől számított 21 napon belül a Nemzetközi Sportdöntőbíróságnál (CAS) lehet fellebbezni.

Annyit tudunk, hogy az ügyben november 27-én volt egy meghallgatás a CAS-nál, azonban a Sportálnak a FIFA megerősítette, hogy a Honvédot október 30-cal zárták ki az átigazolásból, vagyis egy jó hónappal korábban, ami arra enged következtetni, hogy azon a meghallgatáson valami egészen másról lehetett szó, és Petkovic ügye még mindig nincs lezárva.

Petkovic végül a Honvédban 12 NB I-es mérkőzésen játszott összesen 923 percet, egy gólt lőtt, egy gólpasszt adott, volt egy sárgája, és egy kétsárgás pirosa. Ezen túl az NB III-ból van 540 perce és egy sárgája. Összesen tehát 1463 perc.

Ha csupán a kötelezően kifizetendő 18 x 4 914 000 forint (88 452 000 forint) alapfizetését vesszük figyelembe, akkor utólag Petkovic minden egyes játékperce 60 500 forintjába került a Honvédnak.

Azt ki sem merjük számolni, hogy mi lett volna abban az estben, ha a Honvéd kiemelkedően sikeres, és Petkovic folyamatosan játszik. Ebben az esetben az opcióval két és fél évére szóló szerződése nagyjából 200 000 000 forint, igen, kétszázmillió forint kifizetésével járt volna.

Hogy érezzétek a Petkovic-féle szerződés teljes abszurditását, a Honvéd FC Kft. 2022-es beszámolója szerint a klub éves bevétele 290 millió forint reklámokból és szponzorációból, 83,5 millió jegy- és bérletértékesítésből, és 160 millió körül egyéb piaci tevékenységből. Ilyen bevételek mellett szerződtek le csak Petkoviccsal és csak 2022-re alsó hangon évi 60 millió forintra. Simán kijelenthető, hogy a közpénz jellegét a Honvéd számlájára kerülve elveszítő közpénzekből finanszírozták a bulika jelentős részét éveken keresztül.

Marko Djordjevic

Feltételezem, nem sokan emlékeztek erre a névre, pedig nemrég még a Honvéd szakmai stábjához tartozott. A FIFA iratait böngészgetve került elő a neve a Honvéddal kapcsolatban úgy, hogy 2022. október 25-én ítélet született a korábbi klubja, az orosz FC Akronnal szemben benyújtott keresetéről.

Ebben találtuk a következő részletet: 16. A felperes 2022. június 23-án 2 éves időtartamra szerződést kötött a Honvéddal, amely havi nettó 3000 eurós fizetésre jogosította.

Djordjevic Courts stábjában volt asszisztens edző egészen 2022. október 24-ig, Courts kirúgásáig. Merjük feltételezni, hogy ha Djordjevic keresetet nyújtott be az Akronnal szemben, akkor velünk se lesz majd kegyesebb.

Tribulietx Santolaya

Vagy ahogy mi hívtuk: Csodaturmix. Szintén Courts stábjához tartozott, szintén asszisztens edző, és szintén keresetet nyújtott be az orosz FC Akronnal szemben. A különbség csak annyi, hogy Csodaturmix nálunk nem 3000, hanem 4000 eurót keresett.

Mindkettejüknél fontos, hogy a FIFA eljáró bizottsága épp a Honvéddal kötött szerződésükből fakadó jövedelem miatt csökkentette az FC Akron fennálló tartozását az edzők felé (Djordjevicnél 72 000, Csodaturmixnál 96 000 euró összegben), tehát biztosak lehetünk afelől, hogy ezt az összeget valakin be fogják vasalni. Ha azóta nincs állásuk, és/vagy nem sikerült velük értelmesen megegyezni, akkor várhatóan ezt is a Honvédnak kell kipengetnie.

Vegyük észre: a FIFA ítélete október 25-én született, a két edzőt pedig október 24-én (vagy korábban) rúgta ki a Honvéd.

Bódog Tamás

Mondhatnátok, hogy legyen elég ennyi, és tényleg. Azonban Bódog sztorija annyira szövevényes, hogy egyszer talán érdemes lenne szétszálazni.

Itt valami olyasmi a lényeg, hogy Bódog azt szerette volna bizonyítani, ő lényegében már nem magyar állampolgár, mivel minden okirata évekkel ezelőtt lejárt, és ezért ne a magyar munkaügyi bíróságra kelljen járkálnia, hanem német állampolgársága révén állapítsák meg, hogy az ügye nemzetközi jellegű, ezért a FIFA vagy a CAS érdemben vizsgálhatja.

Nyilván Bódog pontosan tisztában van azzal, hogy a magyar munkaügyi bíróságon egy ügy bármeddig elhúzódhat, és neki addig várnia kell a pénzére. Petkovicnál láthattuk, hogy a FIFA ennél egy fokkal gyorsabban dolgozik, és a február 6-án beadott keresetét május 4-én már el is bírálták.

A keresetből megtudható egyébként Bódog fizetésének pár részlete:

 • első év: havi 4 153 000 forint, (11 000 euró a 2020 nyári árfolyamon)
 • második év: havi 4 565 500 forint,
 • 700 000 forint évente Magyarország és Németország között légi utazási költségekre,
 • 210 000 forint havonta lakhatási támogatás
 • és ezeken felül: szerzett pontok után járó bónusz, fiatal játékosok szerepeltetése után járó bónusz (szintén milliós tétel), nemzetközi kupa bónusza, satöbbi.

Bódog 2020. december 31-én a FIFA-hoz, és egy 88 554 457 forint (plusz kamatok) összegű keresetet nyújtott be a Honvéd ellen, mert szerinte indoklás nélkül bontották fel a szerződését.

A CAS 2022. április 26-án helyben hagyta a FIFA ítéletét, miszerint Bódog a magyar törvények szerint magyar állampolgárnak tekinthető, ezért az ügye a helyi bíróságok hatáskörébe tartozik, és ezzel elutasította Bódog keresetét.

Arról nincs információnk, hogy Bódog ügye hol tart jelenleg.

Luka Capan

Capan szintén perelte korábbi klubját, a török Bursasport, és az ítéletből megtudhatjuk a Honvédtól kapott alapfizetését, illetve megtudhatnánk, ha nem kavarodott volna meg a mindenféle valuták (euró, forint, török líra) és dátumok útvesztőjében a dokumentum szerkesztője. Ezt a részt értelmezze valaki:

On 2 September 2022, the Claimant concluded an employment contract with the Hungarian club Honved FC Kft, valid from 2 September 2022 until 30 June 2023, entitling him to (Hungarian Forint) HUF 2,903.50 as a monthly salary from September 2022 until January 2023 and HUF 5,763 as a monthly salary from February until May 2023 plus an additional fee of HUF 12,153.30.

Annyi biztos, hogy Capan se keresett rosszul, cserébe 18 bajnokin és 1 kupameccsen játszott összesen 1531 percet.


A posztban közölt fizetések és juttatások nyilvános, a FIFA oldalán elérhető dokumentumokból származnak. A FIFA biztosítja annak lehetőségét, hogy az egyes dokumentumok kérésre anonimizált formában kerüljenek publikálásra, azonban ezzel a lehetőséggel a felek nem éltek. A posztban közölt adatokat tartalmazó összes dokumentumot precízen lehivatkoztuk.


címlapkép: EKATERINA BOLOVTSOVA/Pexels.com

🗣️ a hozzászólás // előmoderált.
✉️ kapcsolat // itt írhatsz egyenesen nekünk.
💳 támogatni // pedig így tudod a munkánkat.

Szerző: vh

Egy lőrinci kispesti Kőbányáról. Megtalálsz a Twitteren, emailt itt tudsz írni nekem, ha pedig üzennél, akkor a Telegramon keress. ||